מעבר לתפריט ראשי (מקש קיצור 2) מעבר לתפריט תחתון (מקש קיצור 3)

המבצע: קנה סלון פינתי 5 חלקים מעור או 3+2 דו + תלת מעור
קבל במתנה טלוויזית הייסנס 55 אינץ 4K
תקופת המבצע: 08/06/18-15/07/18

1. המתנה הינה טלוויזיה הייסנס 55 אינץ 4K דגם 55n3000 בשווי 2,990 ש"ח (להלן: "הטלוויזיה")
2. הטלוויזיה תינתן אך ורק בקניית סלון עור פינתי 5 חלקים או 3+2 מעור בלבד (להלן: "הסלון")
3. הטלוויזיה תסופק לבית הלקוח ישירות על ידי חברת אקזיט אלקטרוניקס בע"מ (להלן: "אקזיט"),עד 14 יום לאחר שיסופק לביתו הסלון על ידי המרכז הבריאותי (ד.ע) בע"מ (להלן: "ד"ר גב") (להלן: "מועד אספקת הטלוויזיה על פי תנאי ההזמנה")
4.תאום האספקה יעשה ע"י חברת אקזיט אלקטרוניקס בע"מ
5. במידה והלקוח יבקש כי הטלוויזיה תסופק לביתו לפני מועד אספקת הסלון על פי תנאי ההזמנה, כהגדרתו לעיל, כי אז, מובהר בזאת ללקוח, והלקוח מאשר זאת בחתימתו על הזמנה זו, כי במקרה של ביטול הזמנת הסלון על ידו, מכל סיבה שהיא, לא יוכל הלקוח להשיב את הטלוויזיה, והוא יחויב במלוא סכומה, בגובה 2,990 ש"ח (אשר ינוכו מסכום הזיכוי שיועבר לו בגין ביטול עסקת הסלון)
6. המחיר כולל הובלה והתקנה שולחנית בלבד. התקנת הטלוויזיה לקיר אינה כלולה במסגרת המתנה, וככל שהלקוח יבקש התקנה שכזו, הוא יישא בעלותה בסך 150 שח שישולמו על ידו ישירות למתקין .
7. האחריות לטלוויזיה תינתן על ידי חברת אקזיט בלבד, לתקופה בת 3 שנים ובכפוף לאחריות אקזיט.
8. תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006, בכל הנוגע לטלוויזיה, תחולנה על אקזיט בלבד, ולד"ר גב לא תהיה כל אחריות מכל מין וסוג שהוא לאיכות הטלוויזיה ו/או למתן אחריות או שירות בגינה.

CONTACT US

לשאלות נוספות חייגו 03-9533111 או מלאו פרטים ונחזור אליכם
רשום / חבר מועדון?